موسیقی شهوانی

اگر قطعه ای از یک موسیقی، باعث انگیزش شهوانی شما می شود. در این صورت،  به احتمال زیاد یکی از سه موضوع زیر در مورد موسیقی محرک شما  صادق خواهد بود:

  1. قطعه موسیقی  ، سروده هایی در مورد روابط جنسی را شامل می شود و نه خود موسیقی بلکه «محتوای متن» خواننده است که محرک جنسی شماست و ابزارهای موسیقی آن را تقویت کرده اند.
  2. قطعه موسیقی ، شامل صدای هیجانات زنانه هنگام سکس است در واقع این صداها بدون موسیقی هم محرک هستند و موسیقی فقط آن را تقویت می کند. شاید آهنگ اروتیکا از مدونا، به خوبی نشان دهنده این نوع موسیقی باشد.
  3. موسیقی مورد نظر را قبلا همراه با یک صحنه محرک جنسی تجربه کرده اید مثلا بخشی از موسیقی یک فیلم پورن، یا موسیقی است  که موقع سکس با همسر یا دوست دختر/پسر  به آن گوش کرده اید. در واقع این یک نوع شرطی سازی است موسیقی ورزشی هم با این دید می تواند معنی دار باشد.

موسیقی بدون کلام، و بدون سابقه همراهی با صحنه های جنسی ، قدرت ناچیزی در انگیزش جنسی دارد ولی می تواند در همراهی با سایر محرکهای جنسی ،تاثیر آنها را بیشتر کند.